Kilian Metallverarbeitung GmbH Baiersdorf
Tel.:
09133 / 76 88 81
Fax:
09133 / 76 88 83
E-Mail:
info@kilian-metall.de

// Montag - Donnerstag
07:00 - 12:00 Uhr
12:45 - 16:00 Uhr

// Freitag
07:00 - 09:00 Uhr
09:30 - 14:00 Uhr

Montag - Donnerstag
07:00 - 12:00 Uhr
12:45 - 16:00 Uhr
Freitag
07:00 - 09:00 Uhr
09:30 - 14:00 Uhr
Mehr Erfahren